Att personer utan behörig hudterapeututbildning erbjuder avancerade skönhetsbehandlingar är ett växande problem som kan vålla stor skada och är ett hot mot människors hälsa.
Det rör sig både om helt outbildade personer (eller väldigt bristfälligt utbildade) med påhittade titlar som är förvillande för kunden.
Men även andra närbesläktade yrken inom både skönhet, hälsa och sjukvård går utanför sitt kompetensområde och utför dessa behandlingar.

För hudvårdsbehandlingar, särskilt så pass avancerade som microneedling, BB glow, plasmalyft, mesoterapi, hydroporation, laser, kemisk peeling etc, krävs att man har en fullständig hudterapeututbildning.
Att endast gå en kurs i en specifik behandling och få ett diplom är alltså absolut inte tillräckligt.
Vill man arbeta med avancerade hudvårdsbehandlingar finns det utmärkta utbildningar till hudterapeut där man får en mycket gedigen och komplett grundutbildning inom hudvård. Dessa finns på www.shr.nu

Välj alltid en av våra medlemmar dvs en Auktoriserad Hudterapeut när det gäller skönhetsbehandlingar så vet du att personen:
– Har en fullständig yrkesutbildning godkänd av SHR
– Har behandlingsskadeförsäkring och tar ansvar om något skulle inträffa (det är dock extremt ovanligt att någon skada sker hos våra medlemmar).
– Har etiska regler att följa vad gäller lagar, regler, bemötande, säkerhet och hygien.
– Håller sig inom sitt kompetensområde och utför inte injektion av fillers och botox.
– Att verksamhet som på något sätt penetrerar hudens yta är anmäld till och godkänd av myndighet.
(Medlemmar som bryter mot våra högt uppsatta etiska regler utesluts.)
SHR som branschorganisation för hudterapeuterna kommer att fortsätta arbeta med och agera i denna viktiga fråga.
Vi verkar för en säkrare bransch för slutkonsumenten! / Styrelsen SHR .

Shima Hudvård